freedom first.
Acțiunile Turciei sunt împotriva libertăților și valorilor fundamentale. Discuțiile de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană trebuie să se încheie acum!
Semnează petiția!

Stimate domnule Juncker, domnule Tajani și domnule Tusk,

Este cunoscut  faptul că Turcia încalcă, cu desăvârșire, drepturile omului și libertățile fundamentale la o scară mare.

Este destul de evident că aceste încălcări sunt incompatibile cu valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Drepturile Omului și libertățile fundamentale stau la baza Uniunii Europene după cum putem observa că este scris în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene mai ales din preambul unde valori precum: pacea, demnitatea umană și libertățile fundamentale sunt menționate ca și valori cruciale ale Uniunii Europene.

Realitatea este că Turcia, în mod public și fără stimă, încalcă toate aceste valori și drepturi. Nu există pace atunci când un război civil este purtat împotriva kurzilor. Nu există respect pentru demnitatea umană în executarea legii. Nu există libertatea presei, a expresiei sau a religiei. Nu există egalitate mai ales atunci când minoritățile religioase și etnice sunt persecutate și discriminate. Comisia Europeană însăși a admis că, în cazul Turciei, există o încălcare a democrației și a statului de drept. Atât Amnesty International cât și Human Rights Watch au emis rapoarte care sprijină afirmațiile de mai sus.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană continuă discuțiile de aderare fără să țină cont de faptul că Turcia încalcă primele condiții pentru aderarea la Uniunea Europeană: stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților;

Petiția noastră solicită ca instituțiile Uniunii Europene să pună în mișcare o decizie politică pentru a încheia discuțiile de aderare cu Turcia. Organizațiile care depun această petiție includ, de asemenea, și organizații ale minorităților oprimate de către Turcia.

Acum este clar că discuțiile de aderare nu vor aduce Turcia mai aproape de valorile Uniunii Europene. Reversul se întâmplă; valorile noastre sunt retrogradate în timp ce nu sunt considerate destul de importante, fapt ce aduce consecințe îngrozitoare pentru toți cei care sunt o țintă a opresorilor, după cum putem observa în Turcia.

Credem că este esențial pentru integritatea și credibilitatea proiectului european ca aceste negocieri de aderare să fie oprite cât mai curând posibil.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră,

Signing the petition is no longer possible.

De ce

Credem că este important ca tu, ca și cetățean, să îți faci vocea auzită prin apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Aceste drepturi și libertăți – valorile noastre comune – nu sunt respectate în cadrul negocierilor curente de aderare cu Turcia. De aceea am început această petiție: pentru a oferi cetățenilor Uniunii Europene o voce în Parlamentul European și în Comisia Europeană.

Negocierile de accensiune durează destul de mult. Turcia este departe de a îndeplini cerințele de a deveni stat membru al Uniunii Europene. În 1987 Turcia a solicitat, pentru prima dată,  statutul de membru deplin al Uniunii Europene. Negocierile de aderare au început de abia în 2005. Până acum, doar 6 din cele 35 de capitole au fost deschise – din care doar unul a fost închis provizoriu. Care este motivul pentru care aceste acțiuni derulează lent? Turcia nu îndeplinește aceste cerințe ci neglijează drepturile omului și libertățile fundamentale care au regresat și mai mult de la recenta lovitură de stat.

-       Turcia încalcă Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Această cartă exprimă drepturile omului și libertățile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene și orice stat potențial membru trebuie să se conformeze. Prembului al acestui document prevede că:

“Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.

Uniunea contribuie la păstrarea și la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea culturilor și tradițiilor popoarelor Europei, precum și identitatea națională a statelor membre și organizarea autorităților lor publice la nivel național, regional și local; Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă și asigură libera circulație a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și libertatea de stabilire. ”

Turcia în mod public și fără stimă încalcă practic aceste valori și drepturi. Nu există pace atunci când este purtat un război civil împotriva kurzilor. Nu există nici o libertate a presei atunci când ziarele critice sunt închise și jurnaliștii persecutați. Nu există nici o libertate de exprimare sau a religiei atunci când cei care aparțin mișcării Gülen sau a altor religii, diferită de cea islamică, sunt discriminați în mod regulat. Nu există nici o egalitate atunci când minoritățile etnice și religioase sunt persecutate și discriminate. Astfel, nu există nici un respect pentru demnitatea umană și libertate.

- Turcia încalcă primele condiții de aderare la Uniunea Europeană: stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților. Tratatul Uniunii Europene prevede că orice țară europeană poate aplica pentru a deveni stat membru UE dacă respectă valorile democratice ale Uniunii Europene și se angajează să le promoveze.

Comisia Europeana a admis că se încalcă democrația și statul de drept în Turcia. Majoritatea organizațiilor ale drepturilor omului au ajuns la aceeași concluzie când au evaluat Turcia. Atât Amnesty International cât și Human Rights Watch au emis rapoarte clare care demonstrează aceste acțiuni. Dar, totuși, discuțiile de aderare nu au fost oprite.

Mulți cetățeni ai UE detestă ce se întâmplă, dar se simt neputincioși în a opri aceste acțiuni. Această petiție are scopul de a oferi cetățenilor Uniunii Europene o voce în Parlamentul European și în Comisia Europeană. Ei trebuie să vadă că noi nu acceptăm faptul că valorile noastre comune nu sunt respectate.

Discuțiile de aderare cu Turcia trebuie să se oprească imediat.

Fă-ți vocea auzită prin semnarea acestei petiții. Să stăm împreună pentru a apăra valorile noastre de bază și pentru a arăta că sunte uniți pentru a apăra demnitaea umană și libertatea pentru toți!

Cine

Inițiativa acestei petiții aparține Mișcării Europene Creștin Politice (ECPM) și a membrilor săi. ECPM este un partid politic european cu membri în Parlamentul European și în 14 parlamente naționale din Uniunea Europeană.

ECPM consideră că libertatea este o valoare de bază a credinței creștine. Punctul de vedere actual al Uniunii Europene asupra libertății a fost modelat de valorile iudeo-creștine și umaniste. ECPM crede că orice țară care nu respectă valori de bază precum libertatea presei, a religiei și a expresiei nu ar trebui să aibă posibilitatea de a adera la Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații despre ECPM accesați pagina www.ecpm.info.

Pentru mai multe informații despre alți parteneri, accesați paginile web prin a face click pe logo-ul sau pe numele lor.

 

Spune și altora