De ce

Credem că este important ca tu, ca și cetățean, să îți faci vocea auzită prin apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Aceste drepturi și libertăți – valorile noastre comune – nu sunt respectate în cadrul negocierilor curente de aderare cu Turcia. De aceea am început această petiție: pentru a oferi cetățenilor Uniunii Europene o voce în Parlamentul European și în Comisia Europeană.

Negocierile de accensiune durează destul de mult. Turcia este departe de a îndeplini cerințele de a deveni stat membru al Uniunii Europene. În 1987 Turcia a solicitat, pentru prima dată,  statutul de membru deplin al Uniunii Europene. Negocierile de aderare au început de abia în 2005. Până acum, doar 6 din cele 35 de capitole au fost deschise – din care doar unul a fost închis provizoriu. Care este motivul pentru care aceste acțiuni derulează lent? Turcia nu îndeplinește aceste cerințe ci neglijează drepturile omului și libertățile fundamentale care au regresat și mai mult de la recenta lovitură de stat.

-       Turcia încalcă Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Această cartă exprimă drepturile omului și libertățile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene și orice stat potențial membru trebuie să se conformeze. Prembului al acestui document prevede că:

“Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.

Uniunea contribuie la păstrarea și la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea culturilor și tradițiilor popoarelor Europei, precum și identitatea națională a statelor membre și organizarea autorităților lor publice la nivel național, regional și local; Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă și asigură libera circulație a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și libertatea de stabilire. ”

Turcia în mod public și fără stimă încalcă practic aceste valori și drepturi. Nu există pace atunci când este purtat un război civil împotriva kurzilor. Nu există nici o libertate a presei atunci când ziarele critice sunt închise și jurnaliștii persecutați. Nu există nici o libertate de exprimare sau a religiei atunci când cei care aparțin mișcării Gülen sau a altor religii, diferită de cea islamică, sunt discriminați în mod regulat. Nu există nici o egalitate atunci când minoritățile etnice și religioase sunt persecutate și discriminate. Astfel, nu există nici un respect pentru demnitatea umană și libertate.

- Turcia încalcă primele condiții de aderare la Uniunea Europeană: stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților. Tratatul Uniunii Europene prevede că orice țară europeană poate aplica pentru a deveni stat membru UE dacă respectă valorile democratice ale Uniunii Europene și se angajează să le promoveze.

Comisia Europeana a admis că se încalcă democrația și statul de drept în Turcia. Majoritatea organizațiilor ale drepturilor omului au ajuns la aceeași concluzie când au evaluat Turcia. Atât Amnesty International cât și Human Rights Watch au emis rapoarte clare care demonstrează aceste acțiuni. Dar, totuși, discuțiile de aderare nu au fost oprite.

Mulți cetățeni ai UE detestă ce se întâmplă, dar se simt neputincioși în a opri aceste acțiuni. Această petiție are scopul de a oferi cetățenilor Uniunii Europene o voce în Parlamentul European și în Comisia Europeană. Ei trebuie să vadă că noi nu acceptăm faptul că valorile noastre comune nu sunt respectate.

Discuțiile de aderare cu Turcia trebuie să se oprească imediat.

Fă-ți vocea auzită prin semnarea acestei petiții. Să stăm împreună pentru a apăra valorile noastre de bază și pentru a arăta că sunte uniți pentru a apăra demnitaea umană și libertatea pentru toți!