KTO

Túto petíciu iniciovalo Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) a jeho členovia. ECPM je európskou politickou stranou, jej členovia sú poslancami Európskeho parlamentu a 14 národných parlamentov v Európskej únii.
ECPM považuje slobodu za kľúčovú hodnotu kresťanskej viery. Súčasný postoj Európskej únii k slobode je postavený na žido-kresťanských a humanistických hodnotách. ECPM verí, že každá krajina nerešpektujúca kľúčové hodnoty slobody tlače, vierovyznania a prejavu by nemala mať možnosť stať sa členskou krajinou Európskej únie.

Pre viac informácií, prosím, navštívte www.ecpm.info
Pre viac informácií o našich partneroch, prosím, kliknite na ich mená.

Odvolanie: Od roku 2010 sú aktivity ECPM finančne podporované Európskym parlamentom. ECMP má plnú zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu alebo zverejnenia, v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek médiu. Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie hore uvedných informácií.

 Internetová stránka vznikla ako iniciatíva ECPM.

Partners

SGP, The Netherlands

ECPM, Europe

Bundnis C, Germany

CU, The Netherlands

EKD, Estonia

KDS, Latvia

PCD, France