Kim


Bu kampanyanın girişimi, Avrupa Hristiyan Siyasi Hareketi (ECPM) ve üyeleri tarafından yapılmaktadır. ECPM, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Avrupa Birliği'nde 14 ulusal

parlamentoda bulunan bir Avrupa siyasi partisidir. ECPM, özgürlükleri Hristiyan inancının temel bir değeri olarak görüyor. Avrupa Birliği'nin özgürlükle ilgili mevcut görüşü Yahudi-Hristiyan ve hümanist değerler tarafından şekillendirilmiştir. ECPM basın, din ve ifade özgürlüğü gibi değerlere saygı göstermeyen herhangi bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağına inanmaktadır.

 

ECPM hakkında daha fazla bilgi için www.ecpm.info Diğer partner gruplar hakkında bilgi için, kurum ismini tıklayınız.

Partners

SGP, The Netherlands

ECPM, Europe

Bundnis C, Germany

CU, The Netherlands

EKD, Estonia

KDS, Latvia

PCD, France